Top menu

Likwidacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Kielcach

Połączenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o.  w Kielcach zawiadamia, że w dniu 31.01.2014 roku nastąpiło połączenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni spółki z o.o. w Kielcach z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy kodeks spółek handlowych poprzez przejęcie przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Spółkę z o.o. w Kielcach całego majątku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych wstąpiło z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Przekształcona Spółka prowadzić będzie działalność pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach . Posiada NIP 6570387097, REGON 290414024
Siedziba spółki mieści się w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 249 .

Jednocześnie informujemy, że z dniem 31.01.2014 roku nastąpiła likwidacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Kielcach przy ul. Młodej 28, 25-619 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073861.