Top menu

2016.12.14 Katowice

Dzień trzeci i ostatni szkoleń "Prawo do grobu, aspekty formalno-prawne". Jesteśmy w Hotelu Katowice w Katowicach. Szkolenie 14 grudnia 2016 r. Szkolenie prowadzi ks. dr hab. Aleksander Sobczak

Wśród uczestników szkolenia którzy wypełnili ankiety zostały rozlosowane trzy nagrody:

  1. Pani Anna Ignasiak z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księgnicach – Otrzymała 50% zniżki na dowolne szkolenie zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe
  2. Pani Barbara Lux z Katowickich Cmentarzy Komunalnych – Otrzymała Prenumerata na rok 2017 Dwumiesięcznika Funeralnego MEMENTO
  3. Pan Wojciech Rembek z Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolh – Otrzymał Kalendarz Lindnera na 2017 r.